WSTRZYMANIE INWESTYCJI

1981 r. w związku z kryzysem-najwyższe władze naszego państwa podjęły decyzje wstrzymania licznych realizowanych do tego czasu inwestycji, głównie ze sfery produkcji materialnej. W tej właśnie sferze do końca 1981 r. wstrzymano 991 zadań inwestycyjnych o wartości kosztorysowej 416,5 rald zł (w cenach 1981 r.), zaawansowanych w 25,6%. Wstrzymano 282 inwestycje ze sfery niematerialnej o war­tości kosztorysowej 14,9 mld zł, których zaawansowanie globalne wynosiło zaled­wie 5,3% (0,8 mld zł). Według stanu w dniu 30.09.82 liczba wstrzymanych inwesty­cji wzrosła do 1559 zadań o wartości kosztorysowej 482,9 mld zł, na które do chwili ich wstrzymania wydatkowano 128,1 mld zł (26,5% ich wartości kosztoryso­wej) [52j. Według poziomu cen, jakie kształtowały się w roku 1983 szacowano, że na ukończenie wszystkich wstrzymanych zadań byłoby niezbędne około 1500 mld zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *