ROZBUDOWA

Rozbudowa jest działalnością inwestycyjną prowadzącą do wzrostu mocy produkcyjnej lub usługowej przez rozszerzenie powierzchni użytkowych w gra­nicach określonych lokalizacji lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Przeważnie przy rozbudowie dokonuje się modernizacji, zmian profilu i technologii produkcji, doprowadza się do obniżenia kosztów produkcji, podwyższenia jej jakości, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowe budowle dotyczą nowych zakładów przemysłowych, filii zakładów istnieją­cych, oddziałów lub wydziałów, które wytwarzać będą wyroby nowych rodzajów. Nowe inwestycje produkcyjne, które dominowały w polskiej działalności inwestycyjnej do końca lat siedemdziesiątych, są i będą w przyszłości ograniczane do przypad­ków wszechstronnie ekonomicznie i gospodarczo uzasadnionych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *