PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE

Przedsięwzięcie inwestycyjne charakteryzuje się kompleksowym zakresem rzeczowym, obejmującym inwestycję podstawową oraz wszystkie inwestycje współzależne (wspólne, towarzyszące itp.). I tak np. przedsięwzięcie miejskie w postaci budowy osiedla mieszkaniowego lub jego określonej części, za­pewniającej pełne warunki do zamieszkiwania w nim, obejmuje budowę budynków mieszkalnych, niezbędnej infrastruktury technicznej i socjalnej. Przedsięwzięcie dzieli się na kilka, czasem kilkanaście zadań inwestycyj­nych. Opracowuje się dla nich założenia techniczno-ekonomiczne (ZTE), które po zatwierdzeniu przez organy zwierzchnie bezpośredniego inwestora lub przyszłego użytkownika, są podstawą opracowań projektów technicznych (PT) i kosztorysów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *