PO RAZ PIERWSZY

Po raz pierwszy dokonano bardzo szerokiej, obiektywnej analizy niewłaści­wości inwestowania [63] i postanowiono wyeliminować je z dalszej działalności.Już w planie 1971 r. zastąpiono wiele nowych inwestycji modernizacją istnieją­cych zakładów przemysłowych, zwiększono program budownictwa mieszkaniowego, przyznano dodatkowe nakłady na uzbrojenie terenów oraz rozbudowę zaplecza tech­niczno-produkcyjnego budownictwa.W dalszych latach czwartego planu pięcioletniego (1972-1975) przyjęto następujące celebr przyspieszenie wzrostu konsumpcji, zapewnienie odczuwalnej poprawy wa­runków życia ludzi, zwiększenie budownictwa mieszkaniowego oraz usług socjalno- -kulturalnych,wyraźny wzrost dynamiki harmonijnego, gospodarczego rozwoju kraju,stworzenie około 1,4 min nowych miejsc pracy, dyktowanych dochodzeniem wyżu demograficznego do wieku produkcyjnego,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *