OGRANICZENIA INWESTYCYJNE

Regres w zakresie akumulacji wystąpił wcześniej, bo w 1977 r,, a był po­przedzony ujemną dynamiką nakładów inwestycyjnych, po raz pierwszy w 1976 r. A więc już wówczas starano się przeciwdziałać kryzysowi, utrzymując dynamikę spo­życia kosztem ograniczeń nakładów inwestycyjnych. Ograniczenia inwestycyjne nie okazały się skuteczne i nie zahamowały postępującego kryzysu. Podjęcie w 1981 r. drastycznej decyzji wstrzymania inwestycji, szczególnie produkcyjnych, nie do­prowadziło do pozytywnego skutku, ponieważ nie można z roku na rok przestawić produkcji z proinwestycyjnej na prokonsumpcyjną. Natomiast skutki negatywne dla budownictwa okazały się katastrofalne.-Liczba wstrzymanych zadań inwestycyjnych w dniu 31.12.1981 wyniosła 1273 o wartości kosztorysowej 431,4 mld zł, zaawan­sowanych w 24,9# [52, tabl. 6(105)].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *