OGÓLNE STWIERDZENIE

Nie można przewidywać bardziej inten­sywnego, nowoczesnego rozwoju rolnictwa oraz zachowania zasobów leśnych przy4- 5% wartości produkcji podstawowej budownictwa na budynki dla tej gałęzi oraz nieznacznie wyższej od 296 na roboty rolne i leśne.Ogólnie trzeba stwierdzić, że zaspokajać gospodarcze i społeczne potrzeby w wyższym stopniu można będzie przez wzrost działalności inwestycyjnej i dalsze intensywne inwestowanie. Oczywiście konieczne jest bardzo wnikliwe analizowanie każdego wniosku przed podjęciem każdej decyzji inwestycyjnej.W świetle zjawisk demograficznych jedną z głównych potrzeb społecznych na­szego kraju Jest budownictwo mieszkaniowe. Celowe jest więc przeanalizowanie da­nych statystycznych, publikowanych przez GUS. Tablicę 3-10 opracowano na podsta­wie tabl. 9(141) z Małego rocznika statystycznego 1983.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *