Tag Archives: usługi remontowo – budowlane

BADANIE ZJAWISK

‚ Badania zjawisk polityki inwestycyjnej mają charakter dynamiczny, ponieważ na skutek intensywności rozwoju gospodarczego i postępu technicznego trzeba regulować zakres i intensywność inwestowania, odpowiednio programując za­spokajanie odczuwanych potrzeb. Wskazane zjawiska i ich charakter wymagają odpo­wiedniej elastyczności w polityce inwestycyjnej, zapewniającej