Tag Archives: Miska wisząca WC Catalano Zero 50 1VSV50N00

STRATY I ZYSKI INWESTYCYJNE

Straty inwestycyjne dotyczą kar administracyjnych zwią­zanych z działalnością inwestycyjną, kosztów postępowania sądowego lub arbitra­żowego, umorzonych należności, niezawinionych niedoborów materiałowych, maszyn, urządzeń i innych aktywów, strat przy upłynnianiu składników majątkowych naby­tych z funduszów inwestycyjnych, strat losowych.Zyski inwestycyjne natomiast uzyskuje się na