Innowacyjna Mata Grzejna Do Suchego Montażu | Architektura

Tag Archives: Innowacyjna mata grzejna do suchego montażu

KOSZTY INWESTYCYJNE

Nie zalicza się do nich odsetek od kredytów bankowych oraz udziałów wnoszonych na realizację inwe­stycji towarzyszących i wspólnych. Zależnie od uzyskiwanych efektów poniesione koszty inwestycji dzieli się na cztery następujące grupy:  zwiększające     wartość majątku trwałego,   zwiększające