KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Koszty bezpośrednie dotyczą wykonania lub nabycia obiektów majątku trwałego, jak np. budowy obiektu produkcyjnego, kupna budynku mieszkalnego, zakupu maszyny łącznie z kosztem jej transportu, montażu i- uruchomienia, zakupu pojazdu. Jako koszty pośrednie zali­cza się nakłady finansowe poniesione na więcej niż jeden obiekt, jak np. koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, nadzoru autorskiego projektan­tów, badań geologicznych, pomiarów geodezyjnych, zagospodarowania.placu budowy w zakresie pokrywanym przez inwestora i inne, które dotyczą kilku obiektów. Kosz­ty pośrednie rozdziela się na obiekty, których one dotyczą, proporcjonalnie do wielkości ich kosztów bezpośrednich.Koszty  zwiększające wartość.- te.chniczną lub użytkową zasobów trwałych, nie .-zwiększając ich wielkości, są to koszty adap­tacji, modernizacji lub rekonstrukcji; dolicza się je do dotychczasowej wartości obiektów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *