KONSEKWENCJA KRYZYSU

Konsekwencją ogólnego kryzysu stał się wielki spadek wydajności pracy w pod­stawowej i pomocniczej produkcji budowlanej. W bardzo ograniczonym zakresie wy­korzystuje się potencjał przedsiębiorstw w postaci kosztownych maszyn, obiektów zaplecza produkcji pomocniczej i usług. Nieefektywnie też wykorzystuje się apa­rat techniczny i administracyjny we wszystkich organizacjach, uczestniczących w działalności, dotyczącej szeroko pojmowanych przez prawo budowlane procesów budowlanych.Rozluźniła się wszelka dyscyplina, zniszczenie resztek więzi organizacyj­nych, które uniemożliwiają sprawne zarządzanie. Obniża się przy tym morale pra­cowników, powodując m.in. negatywne skutki wychowawcze u młodszych pracowników budownictwa. Procesy te wymagają wyhamowania, przede wszystkim przez prawdziwą samodzielność i samorządność przedsiębiorstw budowlanych, niezbędnych w intere­sie społecznym i interesie tych przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *