KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Działalność inwestycyjna to jeden z podstawowych czynników warunkujących rozwój gospodarki narodowej oraz poziom warunków bytu społeczeństwa. Jest ona > odbiciem stanu gospodarki państwa, kierunków i dynamiki wzrostu gospodarczego.Według [52] w 1975 r. w biurach projektów pracowało 99 tys., w 1978 r.98 tys., natomiast w 1982 r. kadra polskich biur projektowych zmalała do 75 tys. osób.Procesy inwestycyjne muszą przewidywać przyszły rozwój gospodarki i prawi­dłowo go ukierunkowywać. Prawidłową działalność inwestycyjną należy ukierunko­wać na podniesienie Jakości wyrobów we wszystkich dziedzinach przemysłu, mając na względzie zjawiska demograficzne, charakteryzujące się niedoborem siły robo­czej i potrzebą przygotowania stanowisk pracy, preferując te gałęzie przemysłu, które będą efektywnie wykorzystywać rodzime surowce itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *