Gotycki zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie

Zamek zaczął być budowany od czasów założenia Olsztyna, czyli w XV wieku. Jest to budowla trzyskrzydłowa. Najstarsze skrzydło czterokondygnacyjne, jest skrzydłem północnym, w skrzydle tym są również dwukondygnacyjne piwnice. Na pierwszym piętrze z krużgankami, które pełniło najważniejszą, reprezentacyjną funkcję mieściło się mieszkanie kanonika, który był administratorem oraz jego kaplica i refektarz. W pomieszczeniach tych znajdziemy piękne sklepienia kryształowe i gwiaździste. Na ścianie krużganka, który teraz został zabudowany, możemy obejrzeć zabytkową tablicę, przy pomocy, której wyznaczał Mikołaj Kopernik moment równownocy wiosennej, wykonaną własnoręcznie przez naszego wielkiego astronoma. Górne kondygnacje były magazynami. Skrzydło południowe było spichlerzem, który również spełniał funkcje obronne. Niespotykanym za często, a nawet bardzo rzadko są drewniane hurdycje obronne. Od zachodu do skrzydła przylega wieża, której podstawa jest prostokątna natomiast sama wieża jest okrągła. Trzecie skrzydło zostało dobudowane w XVIII wieku w stylu późnobarokowym, na miejscu wcześniej stojacego tu muru kurtynowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *